Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Gia Đình

Kids eating lunchTrẻ em và thiếu niên đăng ký chương trình sau giờ học, trước giờ học và / hoặc chương trình hè, còn được gọi là các Chương Trình Ngoài Giờ Học (OST), đi học đều hơn, cư xử tốt hơn và đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra so với những em không tham gia chương trình. Một khảo sát phụ huynh từ năm 2014 cho thấy rào cản tuyển sinh đầu vào của OST là chất lượng chăm sóc ở các chương trình ngoài giờ còn chưa đạt yêu cầu. Mục tiêu của Learn 24 là đảm bảo rằng thanh thiếu niên Hoa Thịnh Đốn được tiếp cận với các chương trình chất lượng cao.

Chọn một chương trình ngoài giờ hoặc chương trình hè chất lượng là rất quan trọng vì một chương trình kém chất lượng có thể có tác động tiêu cực đến con bạn.

Những điểm sau đây là dấu hiệu của một chương trình OST có chất lượng:

 • Có mục đích rõ ràng và các hoạt động bổ trợ các mục tiêu đó
 • Không gian sạch sẽ và an toàn
 • Có đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động một cách qui củ
 • Lịch sinh hoạt cho phép các em có thời gian học, rèn luyện kỹ năng và tham gia các hoạt động khác nhau như nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, v.v.
 • Cứ 15 em từ 5 tới 17 tuổi thì có ít nhất một người lớn phụ trách
 • Nhân viên và gia sư được đào tạo để giúp đỡ làm bài tập về nhà, nếu cần
 • Nhân viên hiểu rõ trẻ
 • Nhân viên biết cách quản lý nhóm
 • Nhân viên có yêu cầu cao và luôn biết khuyến khích các em
 • Chính sách tham dự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của từng em
 • Giá phải chăng
 • Liên lạc đều đặn với cha mẹ và nhân viên của trường khi cần

Trợ giúp kiếm các lựa chọn OST ở đây