Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Cơ Hội Phát Triển Chuyên Môn

Boys working on computer

Viện Phát triển Thanh niên cung cấp đào tạo chất lượng cho tất cả người lớn làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên trong các chương trình Ngoài giờ học (OST). Những người trưởng thành này cũng được gọi là học viên phát triển thanh niên. Các học viên phát triển thanh niên đào sâu sự hiểu biết của họ về phát triển thanh niên tích cực, tham gia vào các thực tiễn tốt nhất và cải thiện các dịch vụ cho thanh thiếu niên.

Đào tạo cho mọi cấp độ từ nhân viên tuyến đầu đến quản lý chương trình đến giám đốc điều hành. Tải về các mô tả đào tạo ở đây.

Yêu cầu đào tạo ở đây!

Liên hệ: Chúng tôi khuyến khích tất cả đến với Learn24! Gửi thư điện tử cho chúng tôi để biết thêm thông tin.