Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Thiếu Niên và Thanh Niên

Boy smiling1Thanh thiếu niên đăng ký chương trình sau giờ học, trước giờ học và / hoặc chương trình hè, còn được gọi là các chương trình ngoài giờ học (OST), đi học đều hơn, cư xử tốt hơn và đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra so với những em không tham gia chương trình.

Kiếm các chương trình ở đây.

Cần trợ giúp tìm kiếm điều quí vị quan tâm, hãy gửi thư điện tử tới [email protected].