Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

learn24

Learn 24
Learn24

Triển Vọng Thanh Thiếu Niên

Boy in white shirtPhát triển thanh thiếu niên là giai đoạn tuổi thơ và tuổi mới lớn trong quá trình phát triển của con người hỗ trợ sự phát triển về xã hội, cảm xúc, nhận thức / trí tuệ, tinh thần và thể chất.

Phát triển thanh niên tích cực (PYD) là một phương pháp thu hút giới trẻ tham gia vào cộng đồng, trường học, tổ chức, nhóm đồng đẳng và gia đình các em theo cách có ích và mang tính xây dựng; phát hiện, tận dụng và nâng cao sức mạnh của giới trẻ để các em có thể đạt được tiềm năng đầy đủ của bản thân. PYD khác với các cách tiếp cận thanh thiếu niên khác ở chỗ không tập trung vào việc sửa “sai” về mặt hành vi hoặc phát triển ở trẻ em.

Triển Vọng Phát Triển Thanh Niên là kết quả của các chương trình và hỗ trợ được thiết kế để thu hút trẻ em và thanh thiếu niên vào các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các em. Những triển vọng này đã được phân thành hai loại:

Tính Cách

Trẻ em và thanh thiếu niên thể hiện tính cách tích cực khi các em thỏa mãn với bản thân và có ý thức kết nối và cam kết với người khác.

 • An toàn & khuôn khổ
 • Giá trị bản thân
 • Làm chủ và tương lai
 • Gắn Kết & Thành Viên
 • Trách nhiệm & tự chủ
 • Nhận thức bản thân & Tâm linh

Khả năng

Trẻ em và thanh thiếu niên thể hiện khả năng của mình khi các em có được kiến thức, kỹ năng và thái độ tốt sẵn sàng để lên đại học, vào nghề và đối diện với cuộc sống.

 • Sức khoẻ thể chất
 • Sức khỏe tinh thần
 • Khả năng trí tuệ
 • Khả năng kiếm việc
 • Khả năng xã hội và dân sự
 • Khả năng văn hóa